RZEKI ŻYWEJ WODY - Jim Cymbala

W Starym Testamencie, tam gdzie nie było wody, nie było życia. Ludzie umierali w czasie suszy. Podobnie, jeżeli żywa woda Ducha nie płynie w nas, to my i nasze zbory nie będziemy mieli duchowego życia i witalności. Tak jak na Pustyni Mojave, brak wody równa się brakowi życia, ani wzrostu ani owocu. Możemy regularnie chodzić do kościoła i mieć doskonałą doktrynę, ale be Ducha Świętego, który nas poi, będziemy usychać i umierać.
Jezus mówił otwarcie o dających życie właściwościach Ducha. "Jeżeli kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie i pije. Kto wierzy we Mnie, tak jak mówi Pismo, z jego wnętrza będą wypływać rzeki wody żywej." (Jana 7:37-38). Mówiąc o "rzekach wody żywej" Jezus miał na myśli Ducha, którego mieli otrzymać wierzący.
Kiedy przychodzi Duch Boży, mamy nowe życie. Bez Ducha Bożego, jesteśmy zdani na walkę z naszymi własnymi wysiłkami, które są obciążone moralnymi słabościami i grzesznymi tendencjami. Ale kiedy przychodzi Duch, mamy radość, nadzieję i moc. Zwróć uwagę, że Jezus nie mówi o kropli wody, ale o "rzekach żywej wody." Tak jak rzeka, Duch płynie - siłą mocy, która przychodzi do nas i potem wypływa z nas tak, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych.
Bóg używa wody jako symbolu Ducha Świętego w troszkę inny sposób, kiedy mówi, "Ja będę tak jak rosa dla Izraela; on zakwitnie jak lilia (Ozeasz 14:5). Wszyscy widzieliśmy jak błyszczy się trawa i kwiaty kiedy są na niej malutkie krople ożywiającej wody. Poprzez tę metaforę Bóg mówi, że On będzie jak rosa, która osiada cichutko w nocy i okrywa ziemię rano. Rosa nie może się tworzyć, kiedy jest zbyt gorąco, albo wiatr jest zbyt mocny. Podobnie my nie możemy być odświeżeni przez Boga, kiedy jesteśmy zbyt zabiegani.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.