W DNIACH OSTATECZNYCH

Wiem, że Biblia mówi, że szatan zstąpił w tych ostatecznych dniach z wielkim gniewem (zobacz Objawienie 12:12). Ale ja nie potrafię sobie wyobrazić Boga, który pozwala szatanowi i jego siłom swobodnie atakować kościół bez tego, aby Duch Święty nie przychodził z większą mocą i manifestacją.
Biblia mówi:
Ludzie bezbożni będą coraz bardziej bezbożni
Będzie wielkie odstępstwo
Miłość wielu oziębnie
Wiara wielu zostanie rozbita
Fałszywi kaznodzieje przyjdą, żeby zwieść wielu
Ludzie będą kochać przyjemności bardziej niż Boga
Ale umiłowani, żadna z tych rzeczy nie może wstrzymać działania Ducha Świętego. Nic nie może uciszyć okrzyku zwycięstwa, jakie On daje. Nic nie może zatrzymać tej wielkiej, rosnącej fali zwycięskiego uwielbienia, jakie nadchodzi. Nic nie może ugasić Jego ognia, czy zatrzymać Jego deszczu, żeby nie padał.
BĄDŹ GOTOWY ŻEBY ZAŚWIADCZYĆ
Zachęcam cię: bądź gotowy na tych, którzy w twoim miejscu pracy będą przychodzić i pytać, "Wiem, że jesteś chrześcijaninem. Jestem głęboko zaniepokojony tym, co się dzieje na świecie. Powiedz mi w co ty wierzysz." Dla każdego pokornego pastora małego kościoła i dla każdego lidera niewidocznej grupy modlitewnej, Duch Święty chce przyjść do was, dotykać i ożywiać was. Czy wierzysz?
Jedyną rzeczą jakiej tych stu dwudziestu uczniów zgromadzonych w Górnej Izbie musiało się trzymać była obietnica Jezusa, że On przyjdzie. I On przyszedł - z mocą nieznaną dotąd w całej historii! Podobnie, dzisiaj, wszyscy musimy się uchwycić obietnicy naszego Pana. On obiecał wszystkim, którzy idą za Nim: "Daję wam królestwo" (Łukasza 22:29).