SPRAWIEDLIWY BEDZIE ŻYŁ PRZEZ WIARĘ

" Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Habakuka 2:4, moja kursywa).
Zwrot, który tu podkreślam jest znany chrześcijanom na całym świecie. Przez wieki "życie przez wiarę" motywowało codzienne decyzje wierzących w każdym pokoleniu.
"Przez wiarę" jest to jedyny sposób, żeby Boży ludzie mogli stawić czoła nieszczęściom czy uciskom. Był to jedyny sposób w czasach Habakuka, był to jedyny sposób w każdym pokoleniu Starego Testamentu i był to jedyny sposób w czasach Nowego Testamentu. Teraz, w naszych czasach, pozostaje ta sama fundamentalna prawda: "Sprawiedliwy będzie żył przez swoją wiarę."
Ale co to znaczy, żyć przez swoją wiarę? Boże Słowo pokazuje nam, że to znaczy więcej niż proste wierzenie. Żyć przez swoją wiarę, to znaczy widzieć Bożą rękę i Jego świętość we wszystkich nieszczęściach:
"Pana poznajemy poprzez sąd, jaki On egzekwuje" (Psalm 9:17).
"Kiedy Jego ręka jest podniesiona [bezbożny] tego nie zobaczy" (Izajasz 26:11).
TAK, BOŻA RĘKA JEST WE WSZYSTKIM
Ten świat nie widzi, jak Bóg podnosi Swoją rękę, żeby sprowadzić karę. Ale ci, którzy żyją przez wiarę chętnie przyznają, "To co widzimy, to jest Boża ręka w działaniu. To jest wprowadzanie Jego świętości. On dotrzymuje Swojego Słowa."
Jeżeli mamy żyć przez wiarę, to musimy mieć dostojną bojaźń Bożej mocy. I jest to niemożliwe, żeby nie widzieć Jego niesamowitej mocy, jaka działa w świecie obecnie.