TEN ŚWIAT NIE JEST NASZYM DOMEM

Kiedy Duch Święty przychodzi jak ulewny deszcz, to budzi Oblubienicę Chrystusa z okrzykiem. Co będzie tym okrzykiem Ducha? "Oto nadchodzi oblubieniec; wyjdźcie Mu na spotkanie" (Mat. 25:6).
Tragiczne jest to, że poselstwo o powtórnym przyjściu Chrystusa obecnie prawie zniknęło z kazalnic. Nawet w Internecie, gdzie niezliczone strony internetowe są pełne opowiadania o kościele, nie ma wzmianki o przyjściu Chrystusa. Ale Jan mówi, że w ostatecznych dniach kościół będzie wołał: 
"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota" (Objawienie 22:17).
Powiedz mi gdzie są te głosy wołające, "Przyjdź Panie Jezu"? Chrystus ostrzegał swój kościół:
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie" (Mat. 24:42).
Gdzie jest ten kościół, który czuwa, czeka i tęskni za Jezusem?
"Przeto i wy bądźcie gotowi; bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której nie znacie" (24:44).
PRZYJĘCIE SIĘ SKOŃCZYŁO
Jezus kierował ostre słowa do tych, którzy naśmiewali się z Jego rychłego przyjścia:
" Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby . . .  jeść i pić z pijakami,  przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
Pytam się, czy kiedykolwiek był taki czas, kiedy ludzkość była tak pochłonięta chciwością? Przyjęcie skończone - ekonomia całego świata się trzęsie - ale tłumy, włącznie z kościołem, zaprzeczają temu. Obecnie Duch Święty jest wylewany, aby obudzić śpiący kościół, żeby się przygotował na Jego przyjście: "Ten świat nie jest twoim domem. Obudź się. Przygotuj na spotkanie swojego Oblubieńca!"