TWÓJ CZAS Z NIM

Król Asa poprowadził lud Boży do cudownego zwycięstwa nad milionową armią Etiopii.  Potem zaświadczył, że to Boża obecność rozproszyła nieprzyjaciela.
„Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy” (2 Kron 14:11-12).
Kiedy Asa prowadził zwycięską armię z powrotem do Jerozolimy, prorok Azariasz spotkał go w bramie miasta z takim poselstwem: „Słuchajcie mnie, ty Aso …. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga,.. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć” (2 Kron 15:2-4).
To jest tajemnica otrzymania i utrzymania Bożej obecności w twoim życiu. Pan przypominał Asie w zdecydowany sposób: „Aso, nigdy nie zapomnij, w jaki sposób odniosłeś to zwycięstwo Kiedy byłeś w kłopocie, szukałeś Mnie całym sercem. Pamiętaj, to Moja obecność dała ci zwycięstwo.”
Dzisiaj obłok Bożej obecności unosi się nad twoją komorą modlitwy. On cię poprowadzi, wzmocni i zachowa w Bożym spokoju, w prowadzeniu twojego domu, w pracy i w relacjach. Możesz mieć społeczność z Panem wszędzie, również w drodze do pracy czy szkoły. Możesz wyłączyć wszystko inne i powiedzieć, „Panie, mam teraz pół godziny i chcę z Tobą porozmawiać.” To jest twój „czas w komorze” z Nim.