ARKA SCHRONIENIA

Jeżeli mam żyć poprzez swoją wiarę, to muszę tak jak Noe zbudować arkę, żeby się unosić w czasie burzy.
"Przez wiarę zbudował Noe . . . pełen bojaźni arkę dla ocalenia swojej rodziny" (Hebr. 11:7)
Arka, którą zbudował Noe reprezentuje Jezusa Chrystusa - i nie ma innego bezpiecznego miejsca na ziemi.
Kiedy Izajasz prorokował o królu, który przyjdzie, aby rządzić w sprawiedliwości, to wyraźnie opisywał Chrystusa:
"I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej" (Izajasz 32:2).
Po całym świecie ludzie rozpaczliwie poszukują bezpiecznego miejsca, żeby schować swoje pieniądze. Mnóstwo ludzi kupuje broń, żeby chronić swoje rodziny w czasie, który jak wierzą, będzie czasem ciemności "Każdy dla siebie." To obejmuje również Biblijnie wierzących chrześcijan.
Ale nie ma miejsca gwarantowanego bezpieczeństwa na ziemi, z wyjątkiem trwania w Jezusie. Nie mówię tego jako jakąś pustą teologię, którą chrześcijanie często głoszą bezmyślnie. Przez ponad dwa tysiące lat, ci którzy zaufali Jezusowi i Jego ochronie doświadczali tego, że Boże Słowo jest wierne.
"Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny" (Przyp. Sal. 18:10).
"Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam" (Psalm 18:3).