BOŻY MAJESTAT I MOC

Wierzę, że obecnie kościół potrzebuje kursu odświeżenia na temat Bożego majestatu i mocy tak, jak to zostało dane Jobowi. Pan powiedział w istocie do Joba:
"Co to za ciemna, beznadziejna mowa, którą słyszę od ciebie? Wstań i posłuchaj Mnie. Ja założyłem fundamenty ziemi; Ja stworzyłem światło i ciemność; Ja stworzyłem deszcz, śnieg, lód i wiatr; Ja dałem skrzydła ptakom i Ja karmię dzikie zwierzęta na polu. Ja kontroluję całą przyrodę.
Powiedz mi Jobie, kto może zagrzmieć głosem tak jak Ja? Kto może wejrzeć do serca każdego człowieka i widzieć jego stan? Kto jest w stanie rozpoznać aroganckich, znaleźć ich i poniżyć? (zobacz Joba 38).
Umiłowani, ten sam Bóg, który zna imię i adres każdej pysznej osoby, również zna twoje imię, twój adres, twój stan. I On ciebie zachowa w Swoim sercu przez wszystkie twoje dni, poprzez każde nieszczęście. Przyjęcie tego oznacza życie przez wiarę.
Jeżeli ja żyję przez wiarę, to nie będę się bał o przyszłość ludu Bożego, czy kościoła w trudnych czasach.
"Na tej skale zbuduję Swój kościół i bramy piekła go nie przemogą" (Mat. 16:18).
Ta obietnica Jezusa wzmacniała wiarę pokoleń. I to ma nas podtrzymywać teraz w naszych obecnych globalnych nieszczęściach.