BOŻE SPOTKANIE - Nicky Cruz

W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich anioł Pana powiedział do Filipa, by odłożył to, co robi i poszedł w kierunku drogi między Jerozolimą i Gazą. W tym czasie Filip był zajęty głoszeniem i uzdrawianiem w Samarii. Pan nie wyjaśnił tego Filipowi i ten nie miał pojęcia, gdzie go posyła. Jednak był posłuszny.
POŻYTECZNE ZBOCZENIE Z DROGI
 Idąc drogą, Filip został wyprzedzony przez powóz i Duch Święty powiedział mu, by trzymał się blisko niego. Wtedy usłyszał, jak człowiek w środku czyta proroctwo Izajasza. Człowiek ten, eunuch z Etiopii, był ważnym urzędnikiem królowej. Filip natychmiast zrozumiał, dlaczego Duch poprowadził go do tego miejsca na pustkowiu. Wtedy mógł zaświadczyć eunuchowi i przyprowadzić go do Chrystusa. (Dz.Ap. 8:26-35).
Gdyby Filip nie słuchał głosu Ducha, albo postanowił nie iść w tym kierunku (albo jeszcze gorzej, uznał, że to nie mówi Duch), nie byłby na zaplanowanym przez Boga spotkaniu.
ZROZUMIENIE BOŻEGO AUTORYTETU
Prawda jest taka, że gdyby Filip pozostał w Samarii, by głosić kazania, prawdopodobnie zdobył by w tym czasie o wiele więcej ludzi dla Chrystusa. Zamiast tego Bóg go odwołał stamtąd dla jednej duszy. Filipowi było by łatwo kwestionować ten głos, by ponownie sprawdzić, czy to Boża mądrość tak prowadzi, kiedy on jest tak zajęty, ale on tak nie zrobił. Filip rozumiał Boży autorytet i wiedział, że lepiej nie kwestionować Jego dróg.
WARTOŚĆ SŁUCHANIA
Co to znaczy ufać Bogu i chodzić w Duchu? Jezus oferuje nam doskonały opis:
„Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (J 3:8).
Kiedy i gdzie Bóg prowadzi, nie zawsze ma dla nas sens. Jednak prawdziwy uczeń uczy się słuchać i być posłuszny, bez względu na swoje opinie, czy zajęcia w tym momencie.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.