CICHY SPOKÓJ I ZAUFANIE

Mojżesz był przekonany, że bez Bożej obecności w jego życiu, nie mógł osiągnąć niczego. Kiedy rozmawiał twarzą w twarz z Panem, stwierdził stanowczo, „Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać” (2 Mojż 33:15). Mówił, „Panie, jeżeli nie jesteś z nami, nie damy rady. Nie zrobimy ani kroku, jeżeli nie będziemy pewni Twojej obecności.”
Mojżesz wiedział, że to Boża obecność wśród nich wyróżnia ich wśród innych narodów, ale tak samo jest dzisiaj z ludem Bożym. Boża obecność „z nami” prowadzi, kieruje i wykonuje Jego wolę w i przez nas. Jego obecność również usuwa strach i zamieszanie.
Nastawienie Mojżesza było takie; „Działamy tylko na jednej zasadzie: Jedyny sposób, który może nami kierować,  prowadzić wojny i zapewni przetrwanie, to mieć Bożą obecność z nami. Kiedy Jego obecność jest wśród nas, nikt nie może nas zniszczyć., ale bez Niego jesteśmy bezbronni, jesteśmy nikim. Niech wszystkie narody świata ufają swoim armiom, wozom żelaznym i zdolnym żołnierzom. My będziemy ufać objawionej obecności Pana.”
Bóg odpowiedział na odważne stwierdzenie Mojżesza.:” Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (2 Mojż 33:14). Hebrajskie słowo spokój oznacza „wygodne, spokojne zaufanie.” Bóg mówił, „Bez względu na to, jakie walki lub doświadczenia napotkasz, zawsze będziesz mógł znaleźć spokój i zaufanie we Mnie.”