ON DAŁ DARY - Gary Wilkerson

“[Jezus] Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył” (Ef 4:8).
Pomyśl o tym! Kiedy poddaliśmy nasze życie Jezusowi i jego dziełu, które wykonał na krzyżu,  On dał dary – każdemu z nas. Dlatego to, co jest dostępne przez krzyż, jest nie tylko dla naszego przebaczenia lub naszej sprawiedliwości, czy przyjęcia nas do rodziny Bożej. Te dary od Jezusa dla Jego kościoła, to dary mocy – zdumiewające i potężne.
1 Koryntian 12:7 mówi o różnych manifestacjach Ducha:
„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.”
Czyż to nie jest dobry wiersz? On mówi,  „W każdym.” On dał ci osobiście moc do działania w tych darach.
DARY, KTÓRE PRZYNOSZĄ KORZYŚĆ
Będzie większa manifestacja Ducha Świętego „ku wspólnemu pożytkowi.”
To znaczy, że te dary mocy zostały dane tak, by każdy, kto ma z tobą kontakt, skorzystał z nich.
Efezjan 4:8 mówiąc o tych darach, stwierdza, „On dał”, czyli to jest czas przeszły. Ty masz stosować ten dar, który On ci dał. Możesz nie wiedzieć co to jest, ale On ci to objawi. Ta moc będzie się objawiać w większej mierze w twoim życiu. On będzie ją rozwijał i spowoduje jej wzrost w tobie.