ZACHOWANIE BOŻEJ OBECNOŚCI

Bóg dołącza warunek do Swojej obecności w naszym życiu i jest on zapisany w 2 Księdze Kronik 15. W poprzednim rozdziale króla Asa poprowadził armie Judy do wielkiego zwycięstwa nad liczącą milion żołnierzy armią Etiopską. Jednak Asa złożył świadectwo, że to Boża obecność rozproszyła wrogów.

„Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego: Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. . . . Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy” (2 Kronik 14:10-11).

Kiedy Asa i jego armie prowadziły zwycięską procesję z powrotem do Jerozolimy, prorok o imieniu Azariasz spotkał się z nimi w bramie miasta z tym poselstwem od Boga: „ Słuchajcie mnie, ty Aso Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, . . . - W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć” (15:2-4).

Tu jest sekret otrzymania i zachowania Bożej obecności w twoim życiu. Pan przypomniał Asie dobitnie i bez niedomówień: „Asa, nie zapomnij nigdy jak osiągnąłeś to zwycięstwo. Szukałeś Mnie z całego serca, kiedy byłeś w kłopocie i Ja posłałem Moją obecność do was. To Moja obecność spowodowała, że wasi wrogowie uciekli!”

Teraz Azariasz mówił do Asy, „Czy pamiętasz jak wyglądało królestwo zanim doszedłeś do władzy? Wszystko było bez kontroli, nie było prawa, nie było prowadzenia, nie było sprawiedliwego nauczania. Każdy robił to co uważał za słuszne!”

To nie jest jakaś skomplikowana teologia. Każdy może mieć trwałą obecność Pana, jeżeli on czy ona będą Go po prostu szukać w tej sprawie.

„Pan da się wam znaleźć” (15:2). Hebrajskie słowo znaleźć tutaj to słowo matsa, oznaczające „Jego obecność przychodząca, aby uzdolnić, błogosławić.” Krótko mówiąc, ten werset mówi nam, „Szukajcie Pana z całego serca, a On przyjdzie do was ze Swoją obecnością. I ta Jego obecność będzie potężną mocą, która emanuje z twojego życia!”