POWOŁANI DO WOLNOŚCI by Gary Wilkerson

„ I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie” (Izajasz 51:11).

Czy takie słowa odnoszą się do ciebie? Życie – radość - pewność – rozkosz – odwaga -wolność? Możesz sobie wyobrazić taki rodzaj zadowolenia w twojej służbie dla Chrystusa? Jak możesz uzyskać taką dającą siłę radość?

To nie przyjdzie poprzez uczynki sprawiedliwości. My nie mamy mocy, aby być sprawiedliwymi sami z siebie. Możemy robić to co potrafimy jak najlepiej, dokładać naszych wysiłków i szczerze ofiarować Bogu wszystko co mamy i czym jesteśmy, ale to nadal nie będzie niczym więcej jak brudne łachmany. „I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr” (Izajasza 64:6).

Wolność przychodzi tylko poprzez sprawiedliwość Chrystusa. Kiedy Jego sprawiedliwość staje się naszą, to zostajemy uwolnieni z naszego usiłowania. Jego Duch jest w nas , uwalniając nas od zakonu grzechu i winy i czyniąc wszystko nowym. „Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci” (Rzymian 8:2).

Ta wolność jest wszystkim! Ona oznacza wolność, aby wypełniać nasze pobożne obowiązki i odpowiedzialność, do których nas powołuje. Nagle jesteśmy w stanie świadczyć bez bojaźni. Mamy odwagę, która nie pochodzi od nas. Przez nas przepływa łaska, zamiast śmiertelnego, krępującego legalizmu.

Jest tylko jeden sposób, aby chodzić w wolności i radości jaką Chrystus zdobył dla nas: poprzez zaakceptowanie Jego daru sprawiedliwości. To oznacza przyjęcie łaski, nie uczynków. To nie znaczy, że mamy zrzucić z siebie naszą odpowiedzialność; wręcz przeciwnie, poddanie się pod przykrycie Jego łaski jest jedynym sposobem, aby przyjąć na siebie prawdziwą odpowiedzialność. Inaczej nie możemy niczego osiągnąć w Jego imieniu!

„Gdyż do wolności jesteśmy powołani” (Galacjan 5:13).