BĄDŹ SPOKOJNY

Czy budzisz się każdego dnia, udręczony z powodu uprzykrzonego grzechu lub nałogu? Czy żyjesz w potępieniu, myśląc, „Ta straszna rzecz jest dalej żywa we mnie”?

Bóg wie wszystko o tym grzechu, który masz w sercu. On wie, jak go nienawidzisz i jak płaczesz nad nim. Teraz chce ci przekazać słowo: „Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy” (Psalm 28:7).

Z powodu tego Dawid mógł powiedzieć, „Nie będę się bał złego” (Psalm 23:4). Szatan odniósł by zwycięstwo, gdyby mógł przekonać Dawida, by się bał i nieprzyjaciel działa w ten sam sposób przeciw tobie. On chce, byś się bał, że nigdy nie będziesz uwolniony.

Bóg mówi do wszystkich zasmuconych, cierpiących świętych, „Nie bój się! Ja widzę i znam wszystkie twoje cierpienia i nie pozwolę, by szatan cię zniszczył!” Może pytasz, „Co mam robić? Jak mogę mieć pokój Boży i ukojenie w tym wszystkim?”

Odpowiedź znajduje się w słowie Bożym do Mojżesza i Izraela. Mając morze przed sobą, nieprzyjaciela z tyłu i żadnego odwrotu, Bóg im rozkazał: „Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj!... Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie!” (2 Mojż. 14:13-14).

Co oznacza ostatnie zdanie „Wy milczcie”? To oznacza nie martwić się, nie próbować wszystkiego zrozumieć, a zamiast tego zaufać Bogu, że znajdzie wyjście. Wtedy właśnie On daje słowo wskazujące kierunek tak, jak dał Izraelowi: „Ruszajcie” (w. 15).

Jozue również spotkał niezwyciężonych wrogów. On i jego zmęczony tłum niedoświadczonych wojowników mieli maszerować przez całą noc do Gibeonu, gdzie napotkali potężną armię. Kiedy Jozue spojrzał w dół na to pole bitwy, zobaczył doliną pełną potężnych wozów bojowych i dobrze wyszkolone wojsko.

Pismo Święte mówi: „I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą” (Jozuego 10:8).

Bóg ogłosił zwycięstwo jeszcze zanim Jozue rozpoczął bitwę. Powiedział, „Już zwyciężyliście! Ani jeden z tych żołnierzy wroga nie pozostanie przy życiu po bitwie. Teraz idźcie i walczcie, wiedząc, że Ja wam obiecałem zwycięstwo!”

To jest poselstwo krzyża! Zwycięstwo dla nas jest już wywalczone.