ŁASKA SPADA JAK DESZCZ by Gary Wilkerson

Nasze życie w Chrystusie rozpoczyna się w łasce, trwa w łasce i zakończy się w łasce. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Kiedy zrozumiemy tę prawdę, nasze życie będzie się odznaczało wolnością, nie zniewoleniem; radością, nie wyczerpaniem; zadowoleniem, nie smutkiem. Spędzanie czasu w Bożej obecności będzie wyglądało jak radosny dar, a nie obowiązek. Przecież Jezus mówi, że już nie jesteśmy Jego sługami, lecz przyjaciółmi. Żadna z tych rzeczy nie neguje naszej odpowiedzialności. Oczywiście, jest czas, żeby nastawić budzik, aby wstać i modlić się. Ale nie próbujmy robić tego bez oleju Bożej łaski. I nie próbuj czytać Biblii bez łaski, bo odejdziesz potępiony i wystraszony, zamiast oświecony i napełniony mocą. Dlaczego? To jest Boże dzieło łaski, żeby nam pokazać nasze niemożliwości. Jest to jedyny sposób, żebyśmy uznali Jego możliwości.

Nie, nie rezygnuj z twojej grupy odpowiedzialności. Nie rezygnuj z twojego czasu przeznaczonego na modlitwę. Nie rezygnuj z twojej grupy Biblijnej. Nie rezygnuj z żadnej z tych wspaniałych dyscyplin – chyba że one one przeszkadzają w działaniu Bożej łaski w twoim życiu.

Niektórzy z was mogą powiedzieć, „Ty tak mówisz, że nikt już się nie będzie chciał modlić. Nikt nie będzie się dyscyplinował, żeby wykonywać zadanie. Nie mamy tego w sobie. Jeżeli pójdziemy za tym co proponujesz, to nikt już nie pozna Bożej woli dla nas.”

Pamiętajcie tylko, że łaska kropi jak deszcz na nas z tronu Pana; ona nie wznosi się do góry od nas do Niego. Właśnie to będzie pociągało świat do naszego życia i świadectw. Kiedy ludzie zobaczą prawdziwą łaskę, która pada na nas jak deszcz, to będą widzieć cuda, jakich ona dokonuje w nas. I poznają, że nasze serca zostały zdobyte nie przez nasze działanie, ale Boże. Niech tak będzie w twoim życiu dzisiaj!