NIEKOŃCZĄCE SIĘ ZAOPATRZENIE

Apostoł Paweł wołał do Boga, „Panie, proszę uwolnij mnie od tego ciernia w moim ciele!” Ale Pan mu odpowiedział, „Wystarczy ci Moja łaska” (2Kor. 12:9). Bóg mówił do swojego sługi, „Pawle, będziesz musiał żyć z tym cierniem. Ale w twoim bólu Ja ci dam wszelką łaskę, jakiej będziesz potrzebował. Ja mam dla ciebie niekończące się zaopatrzenie!”

Pan chce, abyśmy wiedzieli, że Jego łaska jest silniejsza niż wszelkie wybawienie jakie On może przynieść do naszych okoliczności. Dlaczego? Jego łaska zawiera pełne objawienie tego kim On jest! Mówiąc prosto, Boża łaska jest to objawiony w pełni Jezus Chrystus – w całej świętości, ale z łagodnym, współczującym sercem.

Nasz Ojciec niebiański widzi każde nasze cierpienie i On daje nam te wspaniałe obietnice:
  • „Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli” (Psalm 37:39). 
  • „Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?” (Hebr. 13:5-6). 
  • „ Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Izajasz 41:10). 
  • „Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują” (wersety 11-12). 
  • „ Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę . . . Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę” (w. 13 i 17). 
Możesz przejść przez każdą trudną sytuację, kryzys czy katastrofę – tylko przez łaskę Jezusa Chrystusa. Bez względu na to co stanie na twojej drodze, On ma więcej niż wystarczająco łaski i pociechy Ducha Świętego dla ciebie!