PAMIĘTAJ CO BÓG UCZYNIŁ

Mojżesz powiedział do Izraela: „ Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi . . . znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg twój, wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz” (5 Mojżeszowa 7:18-19).

Jakie to mocne poselstwo! Mojżesz przypominał Izraelitom: „Bez względu na to jakich wrogów spotkacie, Bóg wam obiecał zwycięstwo nad nimi. On wyrwał waszych ojców z ręki Faraona i On uczyni dla was to samo dzisiaj!”

„Abyś pamiętał dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twojego życia” (5 Mojż. 16:3). „ I będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie” (w. 12).

Mojżesz tak nawoływał tych ludzi: „Pamiętajcie swoją przeszłość! Jeżeli myślicie, że macie trudny czas tutaj na pustyni, to pomyślcie o wszystkich strasznych rzeczach jakie przeżywaliście w Egipcie. Nie zapomnijcie jak wyglądało życie, kiedy byliście niewolnikami. I pamiętajcie wszystko co Bóg uczynił, aby was z tego wyrwać!”

Prorok Izajasz również wypowiadał Boże Słowo do ludzi, którzy byli pełni strachu. Był to czas, kiedy Izrael był przekonany, że Bóg o nich zapomniał, ale Izajasz ich zapewniał:

„ Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela?” (Izajasza 51:12-13).

Bóg powiedział przez proroka, „Wy dlatego się boicie, ponieważ zapomnieliście kim Ja jestem. Patrzycie tylko na swoje kłopoty, a zapomnieliście, że Moja ręka jest nadal na waszym życiu!”

Może masz problemy z przypomnieniem sobie Bożych cudów w twoim życiu. Może myślisz, „Moje życie było jedną długą, trudną zmorą. Jak mogę pamiętać Boże cuda, kiedy nawet ich nie doświadczałem?”

Nasze przeżycia mogą zainspirować naszą wiarę, ale nie mają być fundamentem naszej wiary. Dlatego Boże Słowo zawsze wskazuje nam na to co Jezus uczynił. Mamy pamiętać Jego zwycięstwo na krzyżu i trzymać się tego przez wiarę. Tylko On nam daje moc do zwycięstwa poprzez Jego Ducha.