BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JEGO OBECNOŚCI

Rozważ te Starotestamentowe przykłady błogosławieństw, jakie Boża obecność wniosła w życie Jego naśladowców:

  • Boża obecność była tak oczywista w życiu Abrahama, że nawet poganie wokół niego widzieli różnicę pomiędzy jego życiem, a ich życiem: „Abimelech ... przemówił do Abrahama, mówiąc, Bóg jest z tobą we wszystkim co robisz” (1 Mojż. 21:22). Ten pogański król mówił, „Abrahamie, ty jesteś jakiś inny. Bóg ciebie prowadzi, zachowuje i błogosławi wszędzie, gdzie się udajesz!”
  • Bóg obiecał Jozuemu, że nie oprze mu się żaden wróg, kiedy Jego obecność będzie z nim: „Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny” (Jozuego 1:5-6). Kiedy Duch Boży jest obecny z nami, możemy być mocni i odważni i żaden wróg nie może nam zaszkodzić!
  • Bóg powiedział do Gedeona: „Pan z Tobą, mężu waleczny .. Idź ty w tej twojej mocy i ty wybawisz Izraela” (Sędziów 6:12-14). Zwrot „w twojej mocy” w tym wersecie odnosi się do wiersza 12, który mówi, „Pan jest z tobą.” Czy widzisz co Bóg mówi? Gedeonie, w tobie jest moc tak wielka, że możesz wybawić Izraela. A tą mocą jest Moja obecność!” Pismo mówi, że Gedeon był tchórzem, więc dlaczego Bóg go nazwał „mężem walecznym”? Bo chciał udowodnić Gedeonowi co może uczynić zwykły człowiek, kiedy jest z nim obecność Pana!
  • Bóg ostrzegał Jeremiasza, że cały naród zwróci się przeciwko niemu i odrzucą jego proroctwa. Pomimo tego obiecał, „ będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować” (Jeremiasza 15:20). Bóg mówił, „To nie ma znaczenia jeżeli cały kraj zwróci się przeciwko tobie, Jeremiaszu. Znaczenie ma tylko to, że Moja obecność będzie z tobą. Bądź pewny, że Ja jestem z tobą!”
  • Bóg powiedział do Izajasza o szczególnej obietnicy, jaką On daje tym, których kocha: „ Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem . . . Ja cię miłuję, . . . Nie bój się, bo Ja jestem z tobą” (Izajasz 43:1-5). Bóg mówił: „Kiedy Moja obecność jest z tobą, to możesz iść przez wody czy ogień i przeżyć. Ale nie tylko przeżyjesz. Będziesz błogosławiony i w tym wszystkim będziesz miał przychylność, gdyż Moja obecność jest z tobą!”