BEZPIECZNI W KAŻDEJ SYTUACJI

Biblia mówi: „Gdyż Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości” (2 Tym. 1:7).

Czy obecna recesja przerodzi się z głęboką, długą depresję? Czy jest to ta burza ekonomiczna, o której ostrzegało wielu kaznodziejów i ekonomistów? Albo czy jest to tylko jeszcze jedna krótko trwająca korekta ekonomii?

Szczerze, nikt z ludzi tego nie wie. Ekonomiści podają bardzo sprzeczne przewidywania i tak zwani „prorocy” wysyłają najróżniejsze mylące ostrzeżenia. Kilka lat temu setki zmartwionych chrześcijan pisało do mnie o proroctwie, które mówiło, że większość Florydy zostanie zalana przez falę przypływu. Wielu chrześcijan wyjechało z Florydy na ten przepowiadany dzień, na tak zwane „wolne” - tak na wszelki wypadek, gdyby to proroctwo było prawdziwe. Floryda nadal istnieje!

Nikt nie wie kiedy, jak albo gdzie Bóg pośle sąd. Czasy i chwile są wszystkie w jego rękach. Bóg nie objawił mi osobiście dat, imion, albo miejsc i gdybym był nieposłuszny Bogu w takich sprawach, to bym spekulował, a nie byłoby to proroctwo. Każde prawdziwe proroctwo musi przynosić nadzieję i pocieszenie dla ludu Bożego, który żyje przez wiarę.

Gdzie ty mieszkasz? W strefie zagrożonej trzęsieniami ziemi, albo blisko linii uskoku? Czy mieszkasz na rozwijającym się przedmieściu, które wydaje się mniej bezpieczne z biegiem czasu? Nie masz zgromadzonej żywności? Nie masz sztabek złota, ani monet, żeby bronić się przed inflacją? Nic, na czym mógłbyś się oprzeć, jeżeli załamie się ekonomia? Nie będziesz miał za co żyć, jeżeli stracisz pracę? Czy czujesz się opuszczony, kiedy inni wokół ciebie chlubią się swoimi planami na przyszłość?

Nie panikuj. Masz wszystko, czego ci potrzeba, jeżeli będziesz wierzył w obietnicę Pana dotyczącą ochrony. Każde dziecko Boże ma pewny kontrakt na przetrwanie. Czym więcej czytam słowa Jezusa, tym bardziej wierzę, że On prosi o taką dziecinną ufność w Nim, że nas zachowa w każdej sytuacji.

Moja rada jest taka, stój w wierze i przestań słuchać głosów, które wypowiadają ostrzeżenia niezgodne z Bożym Słowem. „Gdyż Bóg nie jest autorem zamieszania, ale pokoju” (1 Kor. 14:33). „ Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł” (Przypowieści Salomona 3:25-26).