PRZEBUDZENIE OCZYSZCZENIA

Wszyscy prorocy widzieli czasy ostateczne i prorokowali o zebraniu oddzielonych, świętych ludzi, którzy będą mieli wielkie zrozumienie w Słowie Pana. Daniel usłyszał wielkie słowa od Boga, ale „nie rozumiał” (Daniela 12:8). Widział jednak nadchodzący dzień, kiedy oczyszczona, wypróbowana resztka zrozumie; będzie w ostatecznych dniach taka społeczność, pełna mądrości i poznania w rzeczach Bożych. „ Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniela 12:10).

Izajasz opłakiwał duchową ślepotę odstępczego Izraela. Powiedział: „chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania” (Izajasza 28:7). Niewielkie poznanie, jakie kiedyś mieli, zostało zniszczone przez ich pożądliwości. Ale Izajasz prorokował o dniu, w którym „głusi usłyszą słowa . . .oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, .... Uświęcą Moje imię ... i będą się bać Boga Izraela. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie” (Izajasza 29:18, 23-24).

Ja wierzę, że to przebudzenie czasów ostatecznych, o którym tak wielu głosi, jest przebudzeniem oczyszczenia. Jeżeli działanie Ducha Świętego ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to jest pewne, że w tym wielkim wylaniu Ducha Świętego będą potężne fale przekonania o grzechu, a beztroski, zajęty sobą kościół zostanie potrzęsiony i zmuszony, żeby rozprawić się ze swoimi grzechami.

Kiedy tłumy chrześcijan uganiają się za znakami i cudami i podążają za nauczycielami sukcesu i prosperity, Bóg powołuje „ludzi pustyni”, którzy są pochłonięci pragnieniem, aby mieć więcej Chrystusa.

Już teraz wyłania się taka chwalebna grupa. Pewnego dnia Bóg zaczął poruszać ich serca i poczuli oni rozczarowanie wszelką hipokryzją i wstydem. Wrócili do Słowa Bożego i sami zobaczyli jaki jest Jego wieczny cel. Ubrali szaty sprawiedliwości Chrystusa przez wiarę i poddali się pod wolę Chrystusa i postanowili iść samotnie, jeżeli to będzie konieczne, żeby być posłusznymi tylko Panu. Zaczęli dostrzegać w Duchu rzeczy i otrzymali zrozumienie, że przybliża się koniec wszystkiego Do nich przyszło Słowo Pana!

„Chrystus nadchodzi! Pokutujcie, gdyż Dzień Pański jest blisko! Odrzućcie wszelki grzech i skierujcie swoją uwagę na to co jest w górze! Nie bierzcie udziału w zamysłach i marzeniach ludzi. Porzućcie to wszystko i wychodźcie, żeby się z Nim spotykać.” Takie słowo jest ogłaszane głośno i wyraźnie!