UCZUCIE NIEGODNOŚCI

Nagle mamy odczucie bycia niegodnymi. Odwracamy się do wewnątrz i myślimy, „Znowu to zrobiłem! Nic się nie zmieniłem. Nigdy nie będę podobny do Chrystusa. Nadal reaguję jak dziecko, a nie dojrzały chrześcijanin. Dlaczego ja się nie zmieniłem?”

Umiłowani, diabeł chce, żebyście się martwili z powodu swoich niedociągnięć i braku wzrostu, myśląc, że ten bieg jest niemożliwy i aby was zniechęcić i doprowadzić do odejścia od Boga.

Pewne jest to, że czasami będziemy się potykać, gdyż ten bieg będzie trwał dotąd, aż Pan powróci. Ale musimy zawsze wstać na nasze nogi i iść naprzód.

Boże Słowo mówi o zwyciężaniu: „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat” (1 Jana 5:4). „Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem” (Obj. Jana 21:7).

Zwyciężyć oznacza” pokonać i uzyskać to co najlepsze ze wszystkich pokus i przeszkód.” Czym są nasze przeszkody? Są to wszystkie nowe reakcje w ciele, każde niepowodzenie w upodabnianiu się do Chrystusa, każdy wybuch temperamentu, goryczy czy gniewu.

Dawid napisał, „Mój grzech jest zawsze przede mną” (Psalm 51:4). Ten człowiek został obnażony przed całym światem jako cudzołożnik i morderca. On też napisał, „Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. ... Jestem zgięty i pochylony bardzo. Cały dzień chodzę w żałobie” (Psalm 38:5-7).

Co by było gdyby Dawid martwił się i dręczył z powodu swoich upadków? On pokutował z całego serca i dlatego mógł powiedzieć, „ Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością” (Psalm 30:12).

Najszybszym sposobem pozbycia się „Uczucia niegodności” jest zaufanie w przebaczenie Chrystusa. On jest gotowy przebaczyć w każdej chwili: „Ty bowiem, Panie jesteś dobry i przebaczasz, i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5).