USPRAWIEDLIWIAJĄCA WIARA

Usprawiedliwienie i sprawiedliwość przychodzą tylko przez wiarę. Jestem zbawiony przez wiarę, usprawiedliwiony przez wiarę i zachowany przez wiarę w krew Chrystusa. To jest fundamentem ewangelii. Ale nie każda wiara jest wiarą usprawiedliwiającą. Biblia wyraźnie mówi o dwóch rodzajach wiary: jednej, która usprawiedliwia i drugiej, która nie ma wartości – wiara, którą mają nawet demony.

W Księdze Dziejów Apostolskich jest zapisane, że Szymon czarnoksiężnik „uwierzył”, ale jego wiara nie była tą usprawiedliwiającą. „Szymon również uwierzył: i ... został ochrzczony” (Dz. Ap. 8:13). Szymon zaoferował Piotrowi pieniądze, żeby nabyć moc Ducha Świętego, ale Piotr odpowiedział: „Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości” (w. 23). Mówił w ten sposób: „Twoje serce jest nadal związane grzechem.”

Piotr powiedział Szymonowi, że bez pokuty zginie on i jego pieniądze. Szymon rzeczywiście uwierzył, ale nie stał się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Jego wiara nie była wiarą usprawiedliwiającą, taką, która oczyszcza serce i przynosi sprawiedliwość Chrystusową.

Pismo powiada, że wielu ludzi „uwierzyło [w Jezusa]” ... kiedy widzieli cuda, które czynił. Ale Jezus nie ufał im ... bo On wiedział co było w człowieku” (Jana 2:23-25). Ci ludzie mieli wiarę w Chrystusa, ale to nie była wiara tych, którzy otrzymali „moc, aby się stać synami Bożymi” (1:12).Usprawiedliwiająca wiara jest to coś więcej niż zgoda; ona robi coś więcej niż tylko uznanie Boga. Jakub argumentował: „Ty wierzysz, że jest jeden Bóg; dobrze czynisz: demony również wierzą i drżą” (Jakuba 2:9). Jakub mówił tu o martwej, tymczasowej wierze, a nie wiecznej. Jezus ostrzegał przed taką wiarą mówiąc, że niektórzy wierzą przez jakiś czas, „[ale] nie mają korzenia ... i w czasie pokusy odpadają” (Łukasz 8:13).

Ale jest też usprawiedliwiająca wiara, która „oczyszcza serce” (zobacz Dz. Ap. 15:9) i „wierzy ku usprawiedliwieniu” (Rzymian 10:10).

Żeby wiara była usprawiedliwiająca, to musi jej towarzyszyć pragnienie posłuszeństwa i wierności Bogu. Ten rodzaj wiary zawiera życiodajną siłę, zasadę wiecznego posłuszeństwa i miłości do Boga.