NIE BĄDŹ MUŁEM

„ Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały” (Psalm 32:8-9).

W tych dwóch krótkich wersetach Bóg daje nam wielką lekcję na temat prowadzenia. Możemy zbudować wielką wiarę na fundamencie poznania, że On jest gotowy, aby nas prowadzić i kierować nami we wszystkim.

Ale Słowo Boże mówi, że człowiek, który cieszy się wszystkimi duchowymi korzyściami bycia dzieckiem Bożym może być wierzący, a pomimo tego pozostawać upartym jak muł, kiedy chodzi o poddanie swoich dróg pod Boże kierownictwo. Bóg powiedział do Izraela, „ Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich” (Psalm 95:10).

Pomyśl o tym co mówił Bóg: Po czterdziestu długich latach Mojego łagodnego prowadzenia i cudownego ratunku oni nadal nie mają żadnego pojęcia w jaki sposób Ja działam. Nawet nie próbują zrozumieć Moich zasad prowadzenia. Dla nich Moje prowadzenie jest to tylko seria niezwiązanych ze sobą błogosławieństw, nic więcej niż otwarte drzwi i ucieczka z sytuacji kryzysowych.”

Osobiście jestem zmęczony chrześcijanami z głowami twardymi jak muły, bez zrozumienia zasad Bożego prowadzenia. Nie chcę, żeby Bóg mi powiedział, „Tak, Dawid otrzymał przebaczenie. Modlił się i Ja go wybawiłem z kłopotów raz za razem. Prowadziłem go cudownymi drogami i Moja ręka była nad nim. Ale on w swoim sercu nigdy nie zrozumiał Moich dróg.”

Umiłowani, nie prowokujcie Pana, żeby był surowy w stosunku do was. Nie bądźcie jak muł, bez zrozumienia. Bóg nie chce wykrzykiwać wskazówek do Swoich dzieci, ani zmuszać ich do posłuszeństwa. Bóg chce mieć lud, który Go zna na tyle dobrze, aby działał kiedy tylko dostrzeże Jego najmniejsze zaproszenie.