WSZYSTKIE DNI MOJEGO ŻYCIA

Stary Testament jest pełny typów i cieni prawd Nowego Testamentu. Kiedykolwiek mam trudności w zrozumieniu prawdy z Nowego Testamentu, to zwracam się do cienia tej prawdy w Starym Testamencie. Właściwie ja wierzę, że każdy epizod lub historia w Starym Testamencie jest pełny dojrzałej prawdy dla wierzących Nowego Testamentu.

Jeden taki przykład jest we fragmencie dotyczącym Mojżesza przed palącym się krzewem. Ja wierzę, że ten szczególny fragment jest pełny bogatej prawdy Nowego Testamentu na temat świętości.

Kiedy Mojżesz był sam na Górze Horeb doglądając stada owiec swojego teścia, nagle jego uwagę przykuł dziwny widok: krzew palił się jasno, ale się nie spalał!

Mojżesz zdecydował się zobaczyć to bliżej i kiedy się zbliżał, Bóg zawołał na niego z tego krzewu: „Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu” (3 Mojż. 3:3,4).Krzew się palił ale nie spalał, bo był w nim Bóg. Była to widzialna reprezentacja Bożej świętości. I rzeczywiście, tam gdzie On jest obecny, to miejsce jest święte.

Nowy Testament mówi nam, że jesteśmy powołani, by być świętymi „tak jak On jest święty.”
  • „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 Piotra 1:15-16). Innymi słowy: Jest to zapisane, ustalone raz na zawsze: Mamy być świętymi tak, jak nasz Bóg jest święty.” 
  • „Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości” (1 Tesaloniczan 4:7). Bóg nie powołał nas tylko do zbawienia, albo do nieba, albo żebyśmy przyjęli Jego przebaczenie. Te rzeczy są raczej korzyściami naszego jednego prawdziwego powołania, którym jest to, abyśmy byli święci tak jak On jest święty. 
Każdy wierzący w kościele Jezusa Chrystusa jest powołany, aby być czysty i święty w Bożych oczach. Tak więc, jeżeli narodziłeś się na nowo, to wołanie twojego serca musi być takie: „Boże, ja chcę być taki jak Jezus i chodzić święcie przed Tobą przez wszystkie dni mojego życia.”