PATRZĄC NA JEZUSA by Gary Wilkerson

Jestem poruszony tym jakie doświadczenia przeżywają niektórzy z was, jakie walki i udręki duszy. Chcę żebyście wiedzieli, że Bóg widzi dokładnie gdzie jesteście i nie zapomniał o was; właściwie On idzie z wami poprzez te sytuacje. Chce, żebyście byli świadomi Jego wielkiej miłości do was i potem chce, aby ta świadomość rozpraszała wszelki strach jaki męczy wasze serce.

Nie musimy się obawiać przechodzenia przez doliny w naszym życiu, gdyż Bóg jest z nami. W takich sytuacjach On chce, żebyśmy zrobili tylko jedno: patrzyli na Niego. On jest naszą skałą, naszą mocną twierdzą i naszym zbawieniem. Tylko w Nim możemy mieć nadzieję – wszystkie inne rzeczy zawiodą, ale On jest pewny na wieki.

Ostatnio miałem przywilej usługiwania Słowem w więzieniu w Luizjanie razem z pastorem Jimem Cymbalą z Brooklyn Tabernacle. Chociaż ci więźniowie nie są w idealnej sytuacji, to słyszeliśmy wiele świadectw tych, którzy zostali odkupieni. Pomimo ich zewnętrznych więzów, żyją oni w poznaniu i nadziei miłości Chrystusa. Niektórzy nawet proszą, żeby ich przeniesiono do innych zakładów karnych, gdzie będą mogli głosić Ewangelię. Są to bardzo zachęcające świadectwa zwycięskiego, wiernego życia!

Tak więc, chociaż przechodzisz przez doświadczenia, to wiedz, że Jezus jest odpowiedzią. W tym życiu będziemy mieli trudności, ale nasza wielka nadzieja jest w dokończonym dziele Chrystusa na krzyżu. On wziął wszelki grzech, choroby i smutek na Siebie. On to wszystko niesie za nas, abyśmy my mogli żyć w zwycięstwie i nadziei. Ten najwyższy akt miłości został dokonany dla ciebie w twojej sytuacji; Pan chce okazać Swoją miłość i moc w twoim życiu.

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż” *Hebr. 12:2).