ŚWIĘĆ SABAT

Kiedy Boże Słowo mówi o odpocznieniu, to obejmuje ono odpoczynek fizyczny. Ale święte odpocznienie Pana rozpoczyna się w duszy: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego” (Hebr. 4:9). Co to jest odpocznienie? Jest to złożenie wszystkich naszych brzemion grzechu na Chrystusa!

Sam Jezus powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mat. 11:28). Mówi On tutaj, „Przez wiarę musicie wejść do odpocznienia sabatowego Ojca. Musicie odmówić noszenia waszych brzemion do i z waszych domów, a zamiast tego złożyć je wszystkie na Mnie. Ja jestem Panem waszego sabatu i Ja jestem jedynym, który może unieść wasze brzemiona.”

Mam pytanie: Dlaczego tak wielu chrześcijan odrzuca ofertę Jezusa? Wierzę, że gdyby Jeremiasz żył dzisiaj, byłby bardzo zaskoczony i nie mógłby zrozumieć dlaczego tylu chrześcijan nadal nosi swoje brzemiona grzechu i walczy z pokusami. Prawdopodobnie by wołał: Dlaczego nosicie te wszystkie ciężary w tak chwalebny sabat? Czy Jezus nie powiedział wam tak jak ja powiedziałem do Izraela, 'nie noście ciężarów do swoich domów? Dlaczego nadal nosicie takie brzemiona? Nie noście ciężarów w sabat, gdyż jest to dzień święty dla Pana!”

Chodzi tu o to, że sabat oznacza, iż mamy odpocząć od naszych własnych uczynków – naszych wysiłków w ludzkiej sile – żeby zasłużyć na Boże zbawienie: „Ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom” (Jeremiasza 17:22).

Tu jest sekret tego jak mamy święcić sabat: mamy oddać wszystkie nasze ciężary Jezusowi i zaufać Duchowi Świętemu, że da nam siłę do życia. Tak jest! Czcimy sabat przez to, że odkładamy nasze własne wysiłki, które mają na celu to, aby przejść o własnych siłach poprzez grzech i pokusy.

Mamy przestrzegać tego przykazania nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia!