CAŁKOWITE ZAUFANIE CHRYSTUSOWI

Kiedy mówię o całkowitym zaufaniu Chrystusowi, mam na myśli nie tylko zaufanie Jego zbawiającej mocy, ale również Jego mocy podtrzymującej. Musimy ufać Jego Duchowi, że przemieni nasze życie na podobne Jemu – to znaczy zachowa nas w Chrystusie.

Kiedyś byliście obcymi, odłączonymi od Chrystusa przez grzeszne uczynki. A więc jaki dobry uczynek zrobiłeś, by być pojednany z Nim? Żaden! Nikt nigdy nie zdołał uczynić siebie świętym, ale jesteśmy wprowadzeni w świętość Chrystusa jedynie przez wiarę, przyjmując Jego słowo, które mówi: „Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 Piotra 1:16).

Tak, On chce twojego codziennego chodzenia zgodnie z twoją wiarą, ale prawdą jest, że musimy Jemu wierzyć nawet w tej sprawie. Musimy zaufać Jego obietnicy, że da nam Ducha Świętego, który będzie nas przemieniał w podobieństwo Chrystusa w naszym codziennym życiu

„I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze” (Kolos. 1:21-23).

„Jeśli tylko wytrwacie w wierze.” Zauważ, że Jezus tu mówi, „Ufaj Mi stale, żyjąc wiarą, a Ja przedstawię cię Mojemu Ojcu, jako czystego i bez zmazy.” To jest uświęcające dzieło Ducha Świętego.

Żaden chrześcijanin nie jest bardziej święty od innego, bo nie ma stopni świętości – są tylko stopnie dojrzałości w Chrystusie. Możesz być niemowlęciem w chrześcijaństwie, a być absolutnie świętym w Jezusie. Wszyscy jesteśmy mierzeni według jednego standardu – świętości Chrystusa. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, Jego świętość jest nasza w jednakowej mierze.

Nigdy więcej nie patrz na innego chrześcijańskiego lidera lub kogoś i nie mów, „Chciałbym być tak święty, jak on.” Może nie masz życia modlitwy takiego, jak ta osoba; może popełniasz więcej błędów, ale on nie jest bardziej akceptowany przez Ojca, niż ty. Nie możesz porównywać się z nikim innym – bo nikt nie jest bardziej kochany przez Ojca, niż ty!