ODTĄD by Gary Wilkerson

Po ogłoszeniu przez anioła, „Znalazłaś łaskę u Boga ....” (Lukasza 1:30), Biblia mówi, ż Maria „poczęła.” Tak się dzieje z nami kiedy znajdziemy Bożą łaskę – On poczyna coś nowego w naszym życiu. Jeżeli macie dzieci to wiecie, że od momentu ich pojawienia się już nic nie jest takie jak przedtem – wasze życie przewraca się do góry nogami. Tak też jest kiedy Boża łaska spływa na nasze życie.

Maria to zrozumiała. Widziała, że odtąd wszystko będzie inaczej, bez względu na to jakie kłopoty mogą się pojawić. Anioł powiedział jej, że jej dziecko będzie wyzwalało z niewoli – i to poruszyło duszę Marii. Zaśpiewała taką pieśń:

Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego, a miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją” (Łukasza 1:46-50).

Chcę się skupić na dwóch podkreślonych wyrażeniach z pieśni Marii. Pierwsze: „wejrzał na uniżoność służebnicy Swojej.” Maria uświadamiała sobie, że Bóg widział jej sytuację, jej serce, jej obawy, nadzieje i marzenia. Bóg ”patrzy na” ciebie i mnie w ten sam sposób. On widzi nasze potrzeby, pragnienia i obawy, włącznie z myślą, że „Moje życie jest zbyt niemożliwe, żeby nawet Bóg mógł to wyprostować. Nic się już nie zmieni.”

Z Bożą łaską możemy świadczyć z Marią: „Jestem błogosławiony przez Pana, ponieważ On widzi mnie we wszystkich moich okolicznościach. On może dokonać zmian w moim życiu w każdej chwili i począć takie rzeczy, jakich ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić.”

W drugim wyrażeniu pieśni Marii, zdając sobie sprawę z tego, że Bóg dokonuje zmiany w jej życiu, oświadczyła: „Odtąd, chodzę w Bożej łasce. Odkładam wszystkie moje wysiłki dotyczące bezpieczeństwa i poddaję wszystkie moje życzenia i pragnienia Jemu.”

To jest ten definitywny moment, jaki Boża łaska wnosi w nasze życie. Deklaracja: „Odtąd” oznacza zwrot o 180 stopni w naszym kierunku. Każdy, kto chodzi w Bożej łasce może powiedzieć: ”Odtąd” moje uzależnienia nie mają mocy nade mną. Moje trudne małżeństwo zostanie zmiękczone dzięki Bożej miłości. Moje dziecko, które ucieka od Boga odczuje Jego zapraszające przekonanie.”