ŁASKA ZA NIEBEZPIECZNE ŻYCIE by Gary Wilkerson

Anioł Gabriel powiedział do Marii, matki Jezusa, „Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą! Ale ona zatrwożyła się tym słowem” (Łukasz 1:28-29).

Ja uważam, że Maria zatrwożyła się kiedy anioł do niej przemówił, ponieważ była świadoma historii swojego narodu. Wiedziała co się stało z Izraelem, który znalazł łaskę u Boga. Rezultatem tego było błogosławieństwo, ale to nie zawsze było przyjemne. Popatrzcie na te przykłady:

Abel znalazł łaskę u Boga, kiedy jego ofiara została przyjęta przez Pana, ale brat Abla, Kain, był zazdrosny, bo nie znalazł takiej samej łaski – i za to Abel przypłacił życiem.

Noe znalazł łaskę u Boga. On żył sprawiedliwie wśród grzesznych ludzi i uniknął śmierci w potopie. Ale wszelkie wygody, które Noe znał w tym świecie, zostały zniszczone. Historia o tym, jak budował Arkę, to nie dziecinne historyjki; to była smutna historia sądu na miarę globalną. Chociaż Noe i jego rodzina przeżyli, stracili wszystko, co było im drogie.

Lot znalazł łaskę u Boga i uniknął sądu. Bóg wyprowadził go z Sodomy, miasta przeznaczonego na zagładę przez ogień. Ale uciekając, Lot utracił prawie wszystko, co cenił, włącznie z jego żoną.

Józef znalazł łaskę u Boga i był błogosławiony przez prorocze sny. Ale ten dar, który wyróżniał Józefa, rozgniewał jego najbliższych.

Chodzi mi o to, że łaska jest niebezpieczna – i Maria o tym wiedziała. Hebrajska Biblia mówi o tym wyraźnie w wielu historiach: Łasce może towarzyszyć niebezpieczeństwo, trudności, presja, prześladowania, ból i cierpienia. Niestety, wiele amerykańskich kościołów nie przyjmuje tego, jako związanego z łaską. Wielu pastorów naucza, że łaska oznacza dostatek wszystkiego, ładny dom lub samochód, żadnych prześladowań, życie bez trudności, zawsze na szczycie.

Maria wiedziała o tym i to pokazuje jej odpowiedź dla anioła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łukasz 1:38). Tak chcę odpowiadać również ja! Bez względu na to, jak niebezpieczna jest Boża łaska, nie chcę jej zamieniać na łatwe, wygodne życie. Nie chcę być wyłączony z kłopotów, jeżeli by to miało oznaczać wypadnięcie z Jego łaski.