TRWAJ W MIŁOŚCI

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8:38-39).

Śmierć jest ciemna i głęboka.
Życie jest marnością i utrapieniem ducha.
Moce i zwierzchności są nieporuszone,
Rzeczy obecne są niepewne:
Przyszłe są nieznane.
Są tajemnice wysoko i głęboko
We wszechświecie.
Ale żadna z nich nie może nas oddzielić
Od miłości Bożej
Która jest w Chrystusie Panu.
Któż może nas oddzielić od Jego miłości?
Czy utrapienie, czy ucisk?
Prześladowanie, czy głód?
Nagość czy miecz?
Nie! Gdyż Bóg jest miłością.
Jego miłość przewyższa zrozumienie
Jest doskonała –
Dlatego chodź w Jego miłości.
Kto trwa w miłości
Trwa w Bogu
A Bóg w nim.