GOTOWI NA PRZEBUDZENIE

Czy możemy być gotowi na przebudzenie, jeżeli uważamy, że wszelka nadzieja zginęła – że z powodu grzechu minął już dzień łaski i nie pozostało już nic, tylko sąd? Kochani, nie możemy mieć wiary w przebudzenie, póki nie będziemy przekonani, że Bóg dalej chce wylać na nas Swojego Ducha!

Dlaczego Ameryka nie została osądzona? Dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł? Dlatego, że jeszcze czeka wielkie żniwo i Bóg „....nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania (2 Piotra 3:9).

To wielkie miłosierdzie Pana widzimy w proroctwie Izajasza, gdzie Bóg kazał prorokowi, by powiedział Judzie: „Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem, lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt mi nie odpowiadał? Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować?” (Izajasz 50:1-2).

Bóg już wziął rozwód z Izraelem, dając im „... list rozwodowy” (Jer. 3:8). Jednak teraz zwrócił uwagę na Judę, na ludzi, którzy Go okłamywali i odeszli od Niego. Bóg dalej miał serce otwarte dla Judy i przyszedł do nich, wołając, gdzie jest ich list rozwodowy (patrz Izajasz 50:1). Mówił do nich, „Pokażcie mi papiery rozwodowe! Udowodnijcie, że Ja was odrzuciłem. To wy odeszliście ode Mnie! Ja nie zrobiłem nic, by was zasmucić lub zranić. Cały czas was kochałem. Przyszedłem do was i powołałem was”!

Kochani, widzę, że właśnie to Bóg obecnie czyni z Ameryką. Mówi do nas, „Pokażcie mi wasze papiery rozwodowe!. Pokażcie mi, że to Ja was opuściłem! Ja nie zabrałem Mojego Ducha Świętego. Ja dalej działam w tym narodzie – dalej wołam i przychodzę do was!

Pan mówi to z wielu kazalnic po całym kraju. Mówi to przez bogobojnych mężczyzn i kobiety, którzy poświęcają drogocenny czas, szukając Go. On woła Amerykę ponownie do pokuty – z powrotem do Jego serca!

Musimy być w pełni przekonani, że jeszcze jest czas i nadzieja, i że jeżeli się modlimy, to Duch działa na wszystkich poziomach społeczeństwa, nawołując i pociągając ludzi do Siebie!