DESZCZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Bez względu na to jakie manifestacje zobaczysz w tak zwanym przebudzeniu, nie jest to prawdziwe Boże poruszenie, jeżeli nie jest skoncentrowane na żniwie! Deszcz Ducha Świętego pada, aby prowadzić do zbioru dusz.

Bóg wylał Swojego Ducha w dzień Pięćdziesiątnicy, aby przygotować ziemię i zmiękczyć ją pod zasiew ewangelii. Napełnieni Duchem wierzący byli wysłani z Górnego Pokoju na cały świat, aby czynić uczniami Jezusa Chrystusa.

Kościół oglądał prawie 2000 lat siewu i wzrostu, a teraz jest czas żniwa! Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie aż dotąd reprezentują pierwsze owoce wczesnego żniwa. Jezus jeszcze nie przyszedł, ponieważ czeka cierpliwie na woje ostateczne, potężne żniwo!

„ Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz” (Jakuba 5:7).

Na początku ubiegłego wieku „Ruch Późnego Deszczu” rozpoczął się w Kanadzie. Trwał on czterdzieści czy pięćdziesiąt lat. Dzisiaj pozostało zaledwie kilka kościołów „Późnego Deszczu”, ale ci, którzy byli w to zaangażowani, byli przekonani, że doświadczają wielkiego, ostatecznego wylania Ducha. Wielu powiedziało: „To jest to! Widzimy wypełnienie się proroctwa Zachariasza 12:10! Ale ten ruch zaginął i inne takie ruchy również przychodziły i odchodziły. Dlaczego? Bo nie były skoncentrowane na żniwie!

Wiele tak zwanych poruszeń Ducha Świętego szybko zniknęło, ponieważ były to ruchy skupiające się na człowieku – skupiające się na darach, poprawie samego siebie, osobistego szczęścia, a nie na zdobywaniu zgubionego i umierającego świata!

Jezus wiązał żniwo ze zgubionymi duszami, kiedy powiedział: „Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na Swoje żniwo” (Mat. 9:38).

Każde prawdziwe wylanie Ducha Świętego będzie się skupiało na tej modlitwie Jezusa. Z tych przebudzeń, które zostały udokumentowane jako prawdziwe, wszystkie były ubłogosławione wielkim żniwem dusz.