PROWADZENIE LUDU BOŻEGO NA KOLANA!

„Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się
jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim” (Zachariasz 12:10). W proroctwie Zachariasza
widzę nową wizję krzyża Jezusa.

Właśnie teraz Duch Święty czyni to w Izraelu. Tłumy Żydów zbierają się przed Ścianą Płaczu, wołając o przyjście Mesjasza. Pewnego dnia, niedługo, Bóg usunie tę zasłonę i poznają Jezusa takiego, jakim jest, i będą płakać, że Go przebili!

W tym wierszu jest jeszcze inna aplikacja, która dotyczy kościoła. Wkrótce nastąpi bardzo osobiste działanie Ducha Świętego. Kościół Jezusa Chrystusa tak otępiał na grzech – tak przymyka oczy i lekceważy go – że kiedy przyjdzie Duch Święty z duchem modlitwy, to On przyniesie też oczyszczenie. Będzie płacz, narzekanie, złamanie – uświadomienie, jak bardzo nasz grzech smuci serce Boga!

Duch Święty będzie w ten sposób działał nie tylko w zgromadzeniach, ale również w rodzinach i poszczególnych ludziach. „Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno” (Zachariasz 12:12).

Jaki większy dar mógłby Bóg dać Swojemu kościołowi przed Swoim przyjściem, niż potężne, przekonujące przesłanie przeciwko grzechowi? On przyniesie tak przeszywające osądzenie, że nie będziemy w stanie już dłużej tolerować nic nieświętego i nieczystego!

Można tak podsumować warunki i znaki ostatniego wylania Ducha:

  1. Zwrócenie uwagi na ostatnie żniwo dusz.
  2. Duch łaski prowadzi do pokuty i pobożności.
  3. Duch wstawiennictwa powoduje poddanie się i konieczność modlitwy w Duchu.
  4. Tęsknota za Jezusem, narzekanie, złamanie i płacz z bogobojnym smutkiem z powodu grzechu. Tylko po takim działaniu Ducha przyjdzie prawdziwe błogosławieństwo radości!

Ja nie chcę przeoczyć tego ostatniego działania Bożego! Modliłem się, by mnie w to włączył i zachęcam, byście robili to samo. Módlcie się teraz ze mną: „Panie, nie mam zdyscyplinowania potrzebnego dla Twojego dzieła. Ty musisz mi je dać! Daj mi to brzemię wołania o ginące dusze, włóż Twojego Ducha płaczu we mnie. Ty jesteś moją jedyną nadzieją, więc poddaję się całkowicie Tobie. Zrobię wszystko, co mi powiesz i będę polegał na Tobie we wszystkim!”