BÓG CHCE ZBAWIĆ ZŁYCH, ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW!

Lud Boży w Judzie miał problem. Oni wątpili, że Bóg chce i ma moc odkupić ludzi pogrążonych w odstępstwo i bałwochwalstwo. „Lecz oni odpowiedzą: Nic z tego! Pójdziemy raczej za naszymi zamysłami i każdy z nas kierować się będzie uporem swojego złego serca” (Jeremiasz 18:12).

Plemię Judy straciło nadzieję, myśląc, „Odeszliśmy za daleko – i teraz już nie ma powrotu. Opuściliśmy Pana, szydziliśmy z Niego, odrzuciliśmy Go, znieważyliśmy Go. Jesteśmy tak głęboko w grzechu, że nie ma nadziei. Nawet Bóg nie może nas przyprowadzić z powrotem!”

Po wszystkich moich latach służby ja też dalej muszę walczyć z takim myśleniem. Może ty czujesz się tak samo. Może twój mąż jest ateistą, złym i bezbożnym i przekonujesz siebie, „Wszędzie naokoło ludzie przyjmują zbawienie, ale mój mąż jest inny. On jest zbyt twardy!”

Pan mówił do Judy, „Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić?” (Izajasz 50:2).

Ukrócić, znaczy „odciąć” Bóg mówił, „Powiedzcie Mi, czy wróg odciął Moje potężne ramię? Czy Ja utraciłem Moją moc, by zbawić? Nie! Moje potężne ramię wysuszyło Morze Czerwone. Ono przyoblekło niebo w ciemność. Ono otwierało oczy ślepym! Widzieliście, że Ja wybawiam. Dlaczego myślicie, że utraciłem moc, by was odkupić?”

Kochani, kiedy Bóg utracił Swoją moc, by zbawić nawet najgorszego grzesznika na ziemi? Kiedy utracił chęć, by uwalniać narkomanów, pijaków i prostytutki, nawet choćby nikt się o nich nie modlił?

Czyżby Bóg jakoś postanowił nie zbawiać członków rodziny, o których pościliście i modliliście się wiernie? Absolutnie nie! Musimy wołać do Niego z wiarą, „O Panie, Ty możesz zbawić Wall Street. Możesz uwolnić grzesznika w Nowym Jorku. Możesz odkupić muzułmanina w każdym kraju i możesz zbawić każdego członka mojej rodziny. Twoje ramię nie jest za krótkie. Możesz zbawić każdego!

Nie wierz, że Jego ramię zostało odcięte, a zamiast tego wierz, że On uczyni to, co jest niemożliwe! Miej wizję Jego miłości i miłosierdzia – Jego potężnej, wyciągniętej ręki, mocnej by zbawić!

Mamy się modlić i być cierpliwi, a On zdobędzie naszych najbliższych, jednego po drugim!

„Nawróćcie się, odstępni synowie - mówi Pan - bo Ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon” (Jeremiasz 3:14).