ZNAJĄC ZAMYSŁ I WOLĘ PANA

„Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego” (Psalm 10:17).

W tym wersecie Dawid nakreśla prosty, trzy-stopniowy plan poznania zamysłu Pana i Jego woli dla twojego życia:

  1. Proś Go (módl się)
  2. Przygotuj swoje serce, by słyszeć Jego głos
  3. On da ci się poznać – Duch Święty będzie do ciebie mówił

Niedługo Bóg wyleje Jego wspaniały kielich największej miary Jego Ducha, jaki ten świat kiedykolwiek widział. Wielkie osądzenie od Ducha Świętego zstąpi na waszych sąsiadów, współpracowników i niezbawionych członków rodzin.

Ludzie wszędzie będą cierpieć i odwrócą się od swoich martwych kościołów, by szukać tych, którzy chodzą z Bogiem. Będą gorliwie szukać kogoś, kogo serce zostało przygotowane!

Bóg będzie używał setek tysięcy zwykłych sług do Jego służby „ludzie-ludziom” czasów ostatecznych. Dlatego pytam: Czy przygotowujesz teraz swoje serce, by wykonać Jego pracę w tobie i przez ciebie?

Wyznaj Bogu dzisiaj; „Panie, chcę, by moje życie miało znaczenie! Wiem, że teraz żyję samym chlebem - na pustyni rozpaczy. Ale chcę żyć!

Zagłębiaj się w Jego Słowo. Ucz się rozmawiać z Nim codziennie. W przygotowaniu twojego serca jest rewolucyjna moc! Przez to przygotowanie twoje życie będzie spełnione i będzie miało znaczenie. Twoje uczucia i osobowość zmienią się i uwolni się w tobie moc!

Kiedy Bóg zobaczy, że jesteś gotów, otworzy przed tobą największe możliwości wykonywania Jego pracy. Nawet nie będziesz musiał wychodzić z domu. Bóg przyprowadzi te potrzeby do twoich drzwi!

Potężny Bóg, któremu służymy, przygotowuje teraz Swój lud do wielkiej pracy.

„Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo” (Izajasz 42:13).

Przygotuj swoje serce na Jego spotkanie! Bądź sługą gotowym, wyposażonym i przygotowanym na Jego wielkie wylanie czasów ostatecznych, a Jego chwała stanie się w tobie żywa w tej ostatecznej godzinie!