KOŚCIÓŁ CZASÓW OSTATECZNYCH

Ja wierzę, że Boża wizja kościoła czasów ostatecznych jest oparta na Jego objawionym Słowie – bo Biblia wyraźnie określa, jaki będzie kościół Jezusa Chrystusa przed samym Jego przyjściem.

Kościół w Ameryce jest daleki od tego. Jaki powinien być według Bożej wizji. Większość całych denominacji obecnie działa bez Ducha Świętego. Są pozbawieni obecności Jezusa i bankrutami w dziedzinie darów duchowych. Praktykują formę religii bez mocy, przekonania i zbawiającego przesłania. Jest im wygodnie ze światem i są bardziej polityczni, niż duchowi. Oni głaszczą grzech, przymykają oczy na rozwody i szydzą z tego, co ponadnaturalne, odrzucając nauczanie o niebie, piekle, pokucie i sądzie.

Przed kościołem Nowego Testamentu diabeł drżał! Legiony demonów były wypędzane w otchłań, oni przez modlitwę otwierali bramy więzienia, a władcy chowali się w strachu. Ci pierwsi wierzący mieli taką wiarę i moc, że chromi wstawali i skakali, a żebracy stawali się ewangelistami. Oni wierzyli w ponadnaturalne, otwierali ślepym oczy, uszy głuchych i uzdrawiali wszelkie choroby i niemoce. Nawet wskrzeszali umarłych!

Nie mówię, że Boży kościół czasów ostatecznych będzie kopią pierwszego kościoła. Nie – ale mówię, że będzie jeszcze większy, niż to! Będzie potężniejszy, mocniejszy, z jeszcze większym objawieniem Jezusa. Będzie miał większe namaszczenie od Ducha Świętego, niż kiedykolwiek – nawet większe, niż w dniu Pięćdziesiątnicy! Bóg zawsze zachowuje Swoje najlepsze wino na koniec!

Potwierdza to prorok Daniel. Powiedział, że pewne prorocze prawdy były zapieczętowane, by zostały objawione w czasach ostatecznych: „Słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli
poznanie” (Daniel 12:9-10).

Dzisiaj Duch Święty objawia te rzeczy dla duchowo rozsądzających świętych! „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (1 Kor. 2:9-10).

Pan przygotowuje potężną, ale pokorną armię pasterzy według Jego serca, ale też resztkę jako zgromadzenie głodnych owiec, które odwróciły się od martwych grzechów nowoczesnego kościoła. Przygotowywana jest scena dla kościoła, który będzie gorący, nie letni – i on
poruszy fundamenty piekła. Żadna siła na ziemi nie będzie w stanie tego zignorować lub zlekceważyć.