BOŻA POTĘŻNA ARMIA

Coś bardzo wielkiego i niesamowitego dzieje się dzisiaj na świecie – coś, co przekracza ludzkie pojęcie – coś, co będzie miało wpływ na cały świat w tych ostatecznych dniach.

Bóg przygotowuje małą, ale mocarną armię chrześcijan, najbardziej oddaną armię na obliczu ziemi. Pan przyjdzie, aby ich wysłać do działania. On zakończy ten wiek z czystą, oddaną Bogu nieustraszoną resztką.

Przez całe życie słyszałem historie o naszych bogobojnych przodkach, którzy nienawidzili grzech. Ci ludzie znali Boży głos i spędzali wiele godzin, a nawet dni w postach i modlitwach. Modlili się bez ustanku i mieli moc i zdolności, aby skutecznie przeciwstawiać się niemoralności w swoim pokoleniu.

Ci ojcowie już dawno odeszli. Ale Bóg wzbudza inną armię i tym razem Jego wojownicy nie będą to tylko starsi ojcowie i matki Syjonu z siwymi włosami. Ta nowa armia będzie się składała zarówno z nowych jak i doświadczonych wierzących, młodych i starszych, zwykłych chrześcijan, którzy uchwycili się Boga! Pojawi się cała nowa dziedzina służby!

System kościoła denominacyjnego wydaje się być w agonii śmierci. Nie ma prawie żadnego wpływu na świat, ani mocy w Chrystusie. Niektórzy oskarżają mnie, że jestem „twardy” w stosunku do pastorów. Ale ja mam kontakty z wieloma bogobojnymi pastorami, którzy boleją tak jak ja z powodu odstępstwa w kaznodziejstwie dzisiaj. Jest jednak święta resztka bogobojnych pastorów w kraju i ja dziękuję Bogu za każdego z nich. Ale nadal jest to faktem, że coraz więcej kaznodziejów idzie drogą kompromisu.

Biblia ostrzega nas, żebyśmy się nie dręczyli! Bóg ma plan i jest on objawiany. Jest on jasno przedstawiony w Biblii, najlepiej w pierwszych czterech rozdziałach 1 Samuelowej.

Prorok Samuel jest typem Bożej resztki dni ostatecznych. Pan go wybrał w bardzo złych czasach i skrył go i przygotowywał dotąd, aż przyszedł czas, żeby objawić nową rzecz. Bóg powiedział do Samuela: „ Oto Ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy” (1 Samuela 3:11). Co miało tak zdziwić i zaszokować wszystkich, którzy to usłyszeli? Był to sąd Boży nad odstępczym systemem religijnym i wzbudzenie, szkolenie i namaszczenie nowej, świętej resztki!

To co Bóg uczynił w czasach Samuela, On też czyni w każdym pokoleniu. Rzeczywiście, w każdym pokoleniu była taka resztka, ludzie modlący się według serca Bożego.