ON SIĘ NAWET NIE MĘCZY

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś?
Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi.
On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość”.
(Izajasz 40:28).

Istnieje ignorancja na temat Boga
Która zakłada, że On już Się nie objawia
Ludzkości w ich kryzysach i potrzebach –
Że On jest głuchy, albo śpi,
Nie może kontrolować ani kierować krokami człowieka.
Ale kim jest człowiek, by mierzyć Boga?
Do kogo Go przyrównamy
Albo z kim Go porównamy?
Czy nie wiesz?
Czy nie słyszałeś?
Odwieczny Bóg,
Stwórca krańców ziemi,
Nie śpi i nie drzemie
Nie męczy się
Ani nie ustaje
Ale ci, którzy Mu ufają
Odnawiają swoją wiarę i siłę
Wznoszą się na skrzydłach jak orły;
Biegną i nie męczą się
Ani nie ustają.