MIŁOŚĆ OJCA

Wielu ludziom trudno jest myśleć o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem. Oni widzą Go oczami zamglonymi bólem dawnych przeżyć z bezbożnym ojcem lub ojczymem.

Tysiące chrześcijan nie wierzy, że Bóg ich kocha, ponieważ ich ziemski ojciec ich porzucił, zranił i okrutnie zawiódł. Modlę się, by to przesłanie przemówiło nie tylko do nich, ale również do tych z was, którzy nie odkryli jeszcze głębi miłości naszego niebiańskiego Ojca!

Wielu z nas zna Pismo Święte i teologię o wielkiej miłości Boga do Jego dzieci. A jednak niewielu z nas nauczyło się doceniać tę miłość i dlatego nie cieszymy się korzyściami z niej płynącymi.

Słuchajcie jak Bóg przedstawił się Mojżeszowi:

„Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech...” (2 Mojż. 34:6)

Kiedy przeżywamy doświadczenia, zapominamy co Bóg powiedział o Swojej naturze. Gdybyśmy tylko uwierzyli Jemu w takich chwilach, mielibyśmy niezachwianą pewność w naszych duszach. Biblia od okładki do okładki mówi do nas głosem Boga, objawiając nam jak On jest delikatny i miłujący.

On jest gotów przebaczyć w każdej chwili. „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5).

On jest cierpliwy dla nas, pełen dobroci i miłosierdzia. „Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie” (Psalm 119:145). „Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski” (Psalm 145:8).

Kiedy przychodzisz do Pana w modlitwie i uwielbieniu, uważaj jaki obraz Boga wnosisz przed Jego oblicze! Musisz być w pełni przekonany o Jego miłości do ciebie i wierzyć, że On jest taki, jak mówi o Sobie!