DWA RODZAJE MIŁOŚCI

Ojciec ma dwa rodzaje miłości: miłość ogólną do wszystkich grzeszników i specjalną miłość do tych, którzy należą do Jego rodziny. Boża ogólna miłość do ludzkości jest dostępna dla każdego, kto przychodzi do Niego w pokucie. Ale serce Boże jest również przepełnione innym rodzajem miłości – szczególną, wyjątkową miłością do Jego dzieci!

Bóg zawsze miał Swoich wybranych ludzi, którym okazywał Swoją wielką miłość. Kiedyś Izrael był wyłącznym obiektem tej szczególnej miłości:

„Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam..... wyprowadził was Pan możną ręką....” (5 Mojż. 7:6-8).

Bóg skierował te słowa do Izraela. Ale jeżeli przyjąłeś Jezusa jako twojego Zbawiciela i Pana – jeżeli zostałeś adoptowany do rodziny Bożej i On jest twoim kochającym Ojcem – to również ty możesz być pewien tego, że jesteś dla Niego kimś szczególnym! Jesteś odbiorcą Bożej niezwykłej miłości i oto Jego słowa do ciebie:

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście” (2 Piotra 2:9-10).

Kiedyś nie byłeś obiektem Jego szczególnej miłości, ale teraz jesteś! Zostałeś pojednany z Ojcem i On cię bardzo kocha – teraz, z tym momencie!