KORZEŃ STRACHU

„Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony” (Job 11:14-15).

Każdy strach można prześledzić
Do miejsca
Grzechu i tajnej nieprawości
Ukrytej w sercu człowieka.
Ma on w swoich rękach moc
By go usunąć.
Gardząc bogactwem Bożej łaski.,
Jego.... wyrozumiałości i cierpliwości,
Trwa w swoich grzechach,
Pozwalając w swoim życiu na to
Co potępia w życiu innych,
Ustalając własne prawa,
Chce, by Bóg traktował go wyjątkowo
By uniknąć gniewu i prześladowań.
Ale Bóg nie ma względu na osoby.
Wszystkich sądzi jednakowo,
Obiecuje chwałę, szacunek i pokój
Tym, którzy odrzucają złe drogi.
Potem będą podnosić oblicza bez zmazy.
Będą nieustraszeni
I nie będą się lękać,
Gdyż tylko tam, gdzie u drzwi leży grzech
Człowiek się boi.