SŁUŻCIE PANU Z RADOŚCIĄ

Bóg pragnie, byśmy byli przekonani o Jego dobrotliwej miłości, że On działa by doprowadzić nas do tego, co jest dla nas najlepsze, abyśmy mieli stałą radość i zadowolenie w naszym chodzeniu z Nim! „Ponieważ nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego” (5 Mojż. 28:47-48).

Bóg mówi do nas dzisiaj, „Bądźcie zadowoleni i cieszcie się z tego, co już dla was uczyniłem!. Jeżeli będziecie chodzić narzekając i szemrząc, to będziecie zawsze duchowo zagłodzeni i nadzy, i będziecie ofiarą waszych wrogów”! Bóg chce, byśmy zaufali Jego miłości do nas i byli świadectwem zadowolenia i dobrego samopoczucia! On chce, by kaznodzieje, którzy są zadowoleni w sercu, byli napełnieni zadowoleniem, które jest oparte na prawdzie.

Jego prawda daje bogactwo zadowolenia, które płynie w sposób naturalny z serca: „Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!” (Psalm 100:3). „I wyprowadził lud swój wśród wesela, Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich” (Psalm 105:43). „Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca! (Psalm 32:11). „Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!” (Psalm 68:4).

Może zapytasz, „Jak długo może trwać moja radość ze służby dla Pana?” Wielu wierzy, że ona trwa tylko tak długo, dopóki przychodzą okresy odświeżenia z wysokości, albo póki wszystko idzie dobrze. Nie, mamy mieć radość zawsze! Tak dokładnie mówi Biblia: „Nasyć nas o świcie łaską swoją, Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!” (Psalm 90:14). „A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!” (Izajasz 65:18). My jesteśmy „Jeruzalemem z góry” - odrodzeni i żyjący dla Niego, z duchem zadowolenia i radości! Zaufaj Ojcu, wierz w to, co Jego Słowo mówi o Nim i zobacz, jak Jego zadowolenie będzie napełniać twoje życie.