BÓG WIE CO JEST DLA NAS NAJLEPSZE!

Czasami Bóg coś nam zabiera, a innym razem, kiedy modlimy się o rzeczy, które uważamy, że są nam potrzebne, On nam ich nie daje. Mimo tego „..... Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych” (Psalm 1:6). Pewnego dnia okaże się, że Boże działanie było korzystne dla nas i dla Jego królestwa!

Największa satysfakcja w życiu pochodzi z bycia w doskonałej woli Bożej, wykonywania Jego pracy i życia według Jego wyboru. Ale większość z nas jest przekonana, że tylko my wiemy, co jest nam potrzebne do szczęścia i spełnienia. W większości przypadków to, co uważamy za najlepsze dla nas, w rzeczywistości by nas zniszczyło! Nigdy w historii Bóg nie zabrał czegoś jednemu ze Swoich dzieci, jeżeli w zamian nie dał mu czegoś lepszego, piękniejszego i bardziej zadowalającego.

Tego, co Bóg ma najlepsze, nie trzeba się bać; On nie tylko wie co jest dla ciebie najlepsze, ale chce, byś to miał! Gdybyśmy naprawdę wierzyli, to by nam dało odpocznienie, pokój i radość! Nie smucilibyśmy się, że z czegoś musimy zrezygnować; wiedzielibyśmy, że zostaliśmy uwolnieni od wszelkich więzów! Powiedzielibyśmy, „Panie, jeżeli coś mi zabierasz, to musi oznaczać, że masz dla mnie coś o wiele lepszego. A więc weź to – możesz to zabrać”!

Kochani, potrzebujemy odpocząć w kochających ramionach naszego Ojca! Potrzebujemy dojść do punktu zaufania, gdzie powiemy, „Mam kochającego Ojca, który chce dla mnie tego, co najlepsze. On wszystko wie”! Jak Job doszedł do miejsca odpocznienia? On przekonał samego siebie, że Bóg wiedział co robi i że wszystko było pod kontrolą! Job powiedział, „Zna bowiem drogę, którą postępuję; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto” (Job 23:10).

Wielu chrześcijan widzi, jak Bóg działa w ich życiu, a jednak zastanawiają się, „A co będzie, jak zawiodę? Co będzie, jeżeli zrobię coś złego i Bóg się na mnie pogniewa i straci cierpliwość? Czy wszystkie Jego obietnice wtedy mnie ominą” Czy będę musiał zadowolić się czymś gorszym, niż to, co On ma najlepszego?” Nie – nigdy! Jeżeli twoje serce jest szczere przed Bogiem, jeżeli wracasz do Niego i szukasz Go całym sercem, nic nie zmieni Jego planów dla ciebie!