BÓG JEST NIEZMIENNY

„Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego” ( 1 Jana 4:20-21).

Nie wierz w to co człowiek mówi o miłości,
Jeżeli oddziela się on od brata
Innego koloru czy rasy,
Bo w miłości nie ma bojaźni.
Doskonała miłość wyrzuca wszelki strach
Gdyż strach niesie udrękę.
Jak może ktoś mówić, że kocha Boga
I wierzy w równość,
Kiedy w tym samym czasie jest dręczony
Przez strach brata
Któremu nie ufa albo go nie lubi?
Jeżeli człowiek nie potrafi kochać swojego brata
Którego widzi,
To jak może kochać Boga
Który jest niewidzialny?
Który nakazał ludziom wszędzie
Aby kochali swojego brata
Tak jak Bóg go kocha -
Gdyż Bóg jest miłością.