BOŻE MIŁOSIERNE POSTĘPOWANIE!

„Jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym” (Jeremiasz 31:9).

Ludzie z Efraima, największego plemienia Izraela, byli najbliżsi sercu Bożemu. Pan miał odwieczny plan dla tego błogosławionego plemienia, ale Efraim ciągle odstępował od Boga i smucił Go. Ci ludzie grzeszyli więcej, niż ktokolwiek inny w Izraelu. Czy więc Bóg porzucił Efraima? Było akurat odwrotnie: Bóg powiedział, że Efraim będzie wolnym i odkupionym ludem. Będą żyć pośród tłustych, co oznacza największe Boże błogosławieństwo. (Patrz Jer. 31:14).

Co takiego Bóg widział w Efraimie? Oni mieli pokutujące serce – to znaczy wstyd z powodu grzechu i ochotnie wracali do Pana. Pomimo wszystkich ich upadków, ta jedna cecha powodowała, że byli drodzy sercu Bożemu. Kiedy dochodziło do nich słowo prorocze, oni reagowali, a kiedy byli napominani, płakali z powodu swoich grzechów.

W najgorszym ich odstępstwie Bóg powiedział, „Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować - mówi Pan” (Jer. 31:20). Bóg mówił, „Pomimo niedociągnięć i upadków Efraima, widzę w nim pokutującego ducha i nie odejmę mu Mojej dobrotliwej miłości. Mój odwieczny cel dla Efraima będzie realizowany tak, jak zaplanowałem”.

Kochani, Bóg ma plan dla waszego życia. On będzie realizował Jego cel dla was tak samo, bez względu na to, jak poważne jest wasze doświadczenie. On zaplanował waszą przyszłość!

Mam dla niektórych z was, którzy teraz to czytacie, słowo prorocze. Nie możecie oceniać odwiecznego Bożego celu dla was na podstawie tego, co czujecie czy myślicie. Bóg chce wam powiedzieć, „Niech twoje serce będzie pokorne przede Mną. Zaufaj Mojemu słowu odnośnie Mojej natury – że jestem łagodnym, kochającym Ojcem, który tak dużo w ciebie zainwestował, że nie pozwoli ci odejść. Jesteś moim rozkosznym dzieckiem i Ja cię wyzwolę”!

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jeremiasz 29:11).