ZAPISANE PRZED DUCHA ŚWIĘTEGO - Claude Houde

W Nowym Testamencie Chrystus jest doskonałym Barankiem Bożym, który jest ofiarowany za grzechy świata. Jego krew jest przelana na krzyżu i jest to nadprzyrodzona Pascha dla każdego z nas. Jesteśmy zbawieni od śmierci i znajdujemy wieczną ochronę i pokój w Nim. Ktokolwiek stawia siebie przez wiarę pod przykryciem krwi Chrystusa, jest zachowany od wiecznej śmierci i znajduje zbawienie.
Pięćdziesiąt dni później jest Pięćdziesiątnica, początek Kościoła, gdzie obietnica wielkiego wylania Ducha Świętego stała się potężna i osobista. Prawa, pragnienia, cele, plany i obietnice Boże nie są już zapisane na kamiennych tablicach, ale mogą być zapisywane przez Ducha Świętego codziennie na tablicach naszych serc. Jest to jedna z najprawdziwszych i najbardziej niezwykłych manifestacji Ducha Świętego dostępna dla ludzi.
Ezechiel, mąż Boży i pisarz Biblii otrzymał proroczy obraz. Jest to obietnica dla każdego wierzącego, który się modli, "Panie, pomnóż moją wiarę." Ezechiel proroczo opisał co będzie się działo w nadprzyrodzony sposób, kiedy ktoś prosi Boga, żeby mógł otrzymać Jego objawienie przez Niego i dla Niego.
 "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne (nieprzenikalne) a dam wam serce mięsiste, (na którym Bóg może pisać - nowoczesną analogią byłoby jak świeży cement). Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Wypiszę Moja prawa na waszych sercach i będziecie żyć według Moich przykazań" (Ezechiel 36:26-27).
Co za zapewnienie, co za pewność! Bóg obiecuje, że przez Jego Ducha nowa pasja, wartości, zmiany, przekonania i poświęcenie stają się możliwe.

Claude Houde jest, głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.