OCZY SERCA - Jim Cymbala

W górach Peru można znaleźć stosunkowo młodego wierzącego, który rozumie więcej z Biblii, niż teolog w tytułem doktora. W rzeczywistości, ten niewykształcony Peruwiańczyk może nie tylko wiedzieć więcej na temat Biblii, ale może również znać Pana w sposób, którego nauczyciele Greki i Hebrajskiego nie znają. Pamiętajcie, że to Jezus rozradował się i powiedział:
„Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łuk. 10:21, podkreślenie moje)
MÓDL SIĘ PRZED CZYTANIEM SŁOWA
Wielu ludziom łatwo jest podchodzić do Słowa Bożego bez polegania na Duchu Świętym. Często nie modlimy się przed czytaniem Biblii, chociaż potrzebujemy Bożej pomocy, by rozumieć Jego Słowo. Czym mądrzejsi i bardziej wykształceni jesteśmy, tym trudniej jest nam przychodzić jak dzieci, ufając, że Duch uczyni to słowo realnym. Musimy  mieć pomoc Ducha i jeżeli poprosimy z wiarą, On nam pomoże.
Psalmista modlił się:
            „Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego” (PS 119:18).
Zauważcie, że w tej modlitwie nie prosi o otwarcie oczu, by „czytać Twoje Słowo”, ani nawet by „zrozumieć Twoje Słowo.” Nie, psalmista w modlitwie prosi Boga o coś, o czym my rzadko myślimy, kiedy otwieramy Słowo: „Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.” On nie mówi o jego fizycznych oczach, ale o oczach serca.
STAŁE OBJAWIENIE
Wszyscy mamy dwa komplety oczu. Mamy oczy w głowie i mamy oczy serca, o których Biblia mówi w wielu miejscach (na przykład Efezjan 1:18). Proces widzenia duchowych rzeczy oczyma serca, a nie tylko umysłem, jest nazywany „objawieniem.” To nie jest jakieś szaleństwo. To codzienne działanie Ducha Świętego we wszystkich, którzy tego pragną.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.