W JEGO OBECNOŚCI

Kiedy ustawicznie rozmyślasz od Słowie i masz z Nim społeczność w modlitwie i uwielbianiu, będziesz coraz bardziej podobny do Jezusa. A kiedy będziesz widział jak łaskawy On jest dla ciebie, będziesz Mu ufał coraz więcej, że przeprowadzi cię poprzez wszystkie doświadczenia. Jego Słowo wyraźnie mówi: " Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim" (2 Kronik 16:9).
Szukaj Go całym sercem i pragnij Jego obecności w codziennym życiu. Wtedy będziesz poznawał i przeżywał Jego niesamowitą chwałę.
Nie potrafię sobie wyobrazić jak ludzie niewierzący mogą zaznawać pokoju w tych złych czasach, bez obecności i zapewnienia Jezusa. Strach i niepokój teraz wiszą nad ludzkością jak czarna chmura.
Na niedawnym spotkaniu niektórych z najbogatszych ludzi na ziemi, jeden mówca powiedział w beznadziejnym tonie, "My wszyscy jesteśmy w najgorszym bałaganie. Sami to na siebie sprowadziliśmy i nie wiemy jak się z tego wydostać."
Ja dziękuję Bogu za bliskość Jezusa w tej strasznej godzinie. Przynoszę wszystkie moje obawy i niepokój i troski do cichego miejsca modlitwy, gdzie po prostu kocham Jezusa. W cichości oddaję Mu tam cześć, dziękuję i oddaję Mu wszelki mój ból, stresy i troskę o rodzinę. Codziennie śpiewam tę starą pieśń ewangeliczną:
Zamknięty z Bogiem w miejscu modlitwy,
Tam w Jego obecności oglądam Jego oblicze,
Otrzymuję nową siłę, żeby biegnąć w zawodach,
Pragnę być zamknięty z Bogiem.
Umiłowani, Jezus pójdzie z tobą poprzez twoje kłopoty. On się raduje tobą. Dojdziesz, drogi zwycięzco.