CO NAM POKAZUJE ZAKON - Gary Wilkerson

Paweł radził Tymoteuszowi, by pozostał w Efezie, chociaż wydaje się, że Tymoteusz nie chciał. (patrz 1 Tm 1:3-4). Uważamy, że powodem mogły być problemy w zborze w Efezie. Wygląda na to, że zbór żył w poczuciu własnej sprawiedliwości, chcąc dobrze wyglądać. Jeżeli polegasz na własnej sprawiedliwości, to często ulegasz zwiedzeniu, stajesz się chciwy i ambitny; nawet możesz gromadzić bogactwa.
W tym czasie w Macedonii, ale też w Jerozolimie był głód, powodujący skrajną biedę. Kiedy Macedonia i Jerozolima miały problemy, sytuacja ekonomiczna w Efezie była dobra; mieli wiele źródeł dochodu, ale trzymali to dla siebie.
Paweł mówi w 1 Tym 6:17-18: „Nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi.”
Pierwsze słowo Pawła nakazuj oznacza, „dawaj bezpośrednie polecenia.” W niektórych tłumaczeniach czytamy: „Nakazuj tym, którzy są bogaci w tym wieku, by byli szczodrymi.”
Dlaczego Paweł miałby nakazywać ludziom, by byli hojni i nie trzymali wszystkiego dla siebie? To brzmi tak legalistycznie – to zakon. Zakon pokazuje nam, gdzie jesteśmy bez łaski, gdzie robimy źle. Nakaz, Pawła, który Tymoteusz ma przekazać Efezjanom mówi, że powinni dawać nie tylko ofiary, ale powinni również zobaczyć, jakiej łaski brakuje im w życiu.