OBJAWIENIE JEGO CHWAŁY

Wspaniale jest mieć dobry czas z Panem. On obiecuje, że jeżeli będziesz więcej szukał intymnej społeczności z Nim, to Jego obecność objawi się w twoim życiu i wprowadzi Boży porządek wokół ciebie. Ale stanie się coś jeszcze większego: Stałe szukanie Bożej obecności poprowadzi cię do objawienia chwały Chrystusa.
Mojżesz szukał manifestacji obecności Pana „Daj mi poznać zamysły twoje” (2 Mojż 33:13). Oto jak Bóg odpowiedział Swojemu słudze: „Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (2 M 33:14).
Prośba Mojżesza była by wystarczająca dla wielu chrześcijan obecnie. Któż z nas nie chce obiecanego Bożego pokoju i spoczynku? Czego więcej ktoś może pragnąć? Ale dla Mojżesza zapewnienie Bożej obecności nie wystarczyło. Wiedział, że jest coś więcej i wołał, „Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! (33:18).
I Bóg pokazał Mojżeszowi Swoją chwałę!
Chwała Pana nie pojawiła się w jakiejś świetlistej chmurze lub wstrząsającej ziemią mocy. Zamiast tego Bóg wyraził Swoją chwałę w prostym objawieniu Jego natury: „Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (33:6-7). Widzicie? Boża chwała, to objawienie Jego dobroci, miłosierdzia, miłości i współczucia.