POWOŁANI BY BYĆ INNI - Gary Wilkerson

Bóg powołał nas, byśmy byli inni, niż świat – znacząco inni.
„Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Kor 2:14).
Ta inność jest dokładnie tym, czego ten świat potrzebuje. Jak mówi Paweł, „Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was” (1 Kor 14:24-25).
Naszym pierwszym zadaniem jest zlikwidować głód Słowa Bożego wśród nas.. Spotkanie z  Jego Słowem usunie z nas, jako chrześcijan, nastawienie „jak zwykle”. Skonfrontuje nas z naszą oschłością i obojętnością na drogi Chrystusa. Również pośle nas na kolana, w  pokornej modlitwie, by Bóg spowodował zmianę.
Modlitwa zmienia wiele! Ona zmienia nasze serca, nasze rodziny, nasze kościoły, a w końcu nasz świat. Proszę was, byście dołączyli do mnie i poświęcili się trzem sprawom:
Módlcie się, by Słowo Boże czyniło zmiany w naszych sercach
Stójcie uczciwie, trzymając się Jego Słowa
Módlcie się, by nastąpiły zmiany, które tylko On może spowodować.
Ja modlę się, by Bóg manifestował Się tak, jak to czynił w wielu przebudzeniach i ruchach, które zmieniły naszą kulturę. Tylko On może zatrzymać przypływ złego, które naciera – i spowodować szacunek dla kultury, która została zagubiona. Tylko On może ożywić kościół, zwrócić nas do pokuty i zesłać duchowe przebudzenie do naszego społeczeństwa.
Powróćmy do Pana całym sercem. Szukajmy Jego oblicza i wołajmy do nieba, by oglądać nowe i wielkie dzieła w naszym kraju.